Dęblińska 13, 04-187 Warszawa, Polska
22 610-85-95
exlibris.gpk (at) gmail.com

Jak kupić

  Amerykańskie winyle na sprzedaż

Podejmujemy pierwszą próbę sprzedaży 28-30 września (w godz. 12:00 – 17:00),
mimo robót drogowych na ul. Dęblińskiej (przebudowa nawierzchni).
Planujemy sprzedaż winyli w określone weekendy, w siedzibie Wydawnictwa Ex Libris, gdzie na przygotowanych stolikach udostępnione będą Klientom kartony z płytami, podzielonymi na kategorie (co do stanu technicznego) oraz na podstawowe grupy tematyczne.